MUDR. PIVNIčKOVá TAťJANA STOMATOLOG JIHLAVA

Jménem představenstva Stavebního bytového družstva LIAZ jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místop ředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Jménem Stavebního bytového družstva LIAZ jako člena výboru společenství je oprávněn jednat navenek ve všech věcech představenstvo. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj po dpis a údaj o své funkci. Jménem představenstva Stavebního bytového družstva LIAZ jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místop ředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.

Jihlava Taťána Incall-16212

Praha Černá růže

V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Podepisuje-li předse da spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. V případě, že podepisuje předseda výboru spolu s místopředsedou výboru, je podpis místopředsedy výboru považován za podpis dalšího člena výboru. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předse da spolu s místopředsedou, je podepsání místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství místopředseda výboru a další člen výboru. Jménem představenstva Stavebního bytového družstva LIAZ jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místop ředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Želivského, PSČ 05 burrow vzniku členství: V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.

Jihlava Taťána Incall-17376

Komentář:

Odpovědět